Historie

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL LIBEREC 3 – FRANTIŠKOV

Tělocvičná jednota Sokol Liberec 3 – Františkov patří k nejstarším jednotám v okresu Liberec. find-bride.com scam Jednota měla svoji kroniku, kde byla vedena činnost od založení a chronologicky doplňována až do roku 1949, kdy Sokolská Jednota Františkov byla zrušena. Kronika je uložena v archivu v Nové ulici ve Františkově. O založení find-bride.com scam jednoty víme, že 4. května 1931 byl založen přípravný výbor a dne 19. května 1931 byla svolána mimořádná valná hromada. Na mimořádné valné hromadě byl zvolen jednohlasně starosta bratr Martin ŠTRYNCL.

Přes velké úsilí se podařilo výboru získat jeden den v týdnu tělocvičnu v německé škole ( dnešní ZŠ Švermova ). Dne 8. srpna 1931 započalo cvičení a to každou sobotu. Poprvé zde zazněl český povel a české písně. Účast cvičících tak i žactva byly velmi četná.

Jednota vykazovala velikou aktivitu a ČOS přidělila nám „ ochranitelku „, velkou Tělocvičnou Jednotu Sokol Praha – Vršovice. . Obec „ Františkov u Liberce „ byla převážně německá . Česká menšina z hlediska sociálního byla z řad železničářů, finanční strážníci, okresní berní správy a živnostníci. Většina byli legionáři, kteří prošli první světovou válkou v Rusku. (Vrátili se přes Vladivostok )

Cvičitelský sbor byl založen již 15. srpna 1931 . Všichni cvičitelé již cvičili ji v T.J. Sokol Horním Růžodole a svoji aktivní činností byla uspořádána dne 25. října akademie na oslavu svátku „ osvobození republiky „ 28. října 1918“. Akademie se konala v české škole v Růžodole I,( u letiště ) kde byl také umístěn památník padlým legionářům a byly zasazeny dva stromy „ lípy „ republice.

Následovala již 14.11.1931 další akademie k 100 výročí narozenin br. Dr. Mir. TYRŠE. Celkem Vystoupilo na 70 členů včetně žactva. Mimo jiné vystoupili bratři a sestry z T.J.Sokola Vršovic, kterých přijelo na 60 členů v čele se starostou br. Antonínem Resslem.

Vzhledem k tomu, že jednota vykazovala dobrou práci, zájem o rozvoj tělocvičné jednoty,( měla i početnou základnu) , požádala předsednictvo Sokolské župy Ještědské ( sídlila v Turnově ) o samostatnou Tělocvičnou jednotu odboru. Dne 11. května 1932 došlo ke skutečné plnoprávní existenci naši jednoty ! Povolení výnosu zemského Úřadu v Praze. Starostou jednoty byl opět zvolen br. Martin Štryncl, náčelníkem br. Patera Karel náčelnici ses. Marie Holubová.

V roce 1932 např. se uskutečnilo veřejné vystoupení v zahradě hostince „ Benátky „ .Zúčastnilo se na 30 žáků, 30 žákyň, 20 dorostenců, 12 dorostenek, 15 žen a 45 mužů. Což pro malou obec Františkov nebylo málo. V roce 1932 se konal IX Všesokolský sled v Praze a z naší jednoty se zúčastnilo na 50 členů ( 28 mužů, 12 žen a 7 dorostenců ).

Výrazná činnost je u žactva. Vedoucím žáků byl br. Josef Vacek a žákyň sestra Emilie Vacková. Mimo pravidelné cvičení pořádají pravidelní výlety do okolí a pořádají doučování žactva. Také pořádají 14 ti denní výlet na Slovensko. Vyvrcholením činnosti byla akademie žactva a dorostu v neděli dne 14. března 1937 v hotelu „ MÓLLER „ ( restaurace Letka) v Růžodole I. s heslem „ Naše mládež presidentu Osvoboditeli. Akademii doprovázela vojenská hudba p.pl.44

Pro velký úspěch se akademie opakovala 21. března 1937 v hotelu Letka.vždy vyprodáno.

V roce 1936 se podařilo získat na rozhraní Františkoa a Růžodolu I pozemek.v Nové ulici na rohu s Vojanovou ul. Pozemek byl zakoupen, finanční prostředky byly získány z přebytků žákovských besídek a akademii.

Společnou prací bylo pole přeměněno v krásné letní cvičiště včetně nářaďovny a oplocení celého objektu. Ještě v tomto roce se na cvičišti pořádalo veřejné cvičení.

Do osudového roku 1938 vstupuje jednota ku zdárnému vývinu její činnosti. V tělocvičně se cvičí dvakrát týdně a denně na cvičišti. Výrazná činnost je stále u žactva, činnost bratra Vacka a sestry Vackové je příkladná.

Na valné hromadě byla tato činnost velmi kladně hodnocena a ochranitelka TJ. Sokol Vršovice Přislíbila tělocvičné jednotě Sokol Františkov prapor! Prapor byl předán dne 14. května 1938 při sokolských slavnostech na letním cvičišti. Ze sokola z Praha Vršovice přijelo přes 100 členů, včetně kapely!!

Ve Františkově šel průvod, všude plno sokolů, cvičilo se a zpívalo. Přítomni byly všechny jednoty v Liberci a okolí ( Českého Dubu, ….) Jednota, krom morálních hodnot ze slavnosti získala čistý výtěžek ve výši 25 tisíc korun.

Na tehdejší dobu to byla mimořádná událost. Němci, hlavně hieleinovci zatíženi nacistickou nákazou chtěli SUDETY a atmosféra byla krajně napjatá.

Týden po sokolských slavnostech, dne 21. května 1938 byla vyhlášeny „ malá mobilizace „. Ráno ve 4. hodiny dorost a členové sokola stavějí barikády kolem Liberce a s armádou mají pohotovost. Tato rozhodnost a disciplína ohromila německé obyvatelstvo na Liberecku.

Vyvrcholení činnosti byla velká účast na X. Všesokolském sletu v Praze, který se konal dne 21. června až 6. července 1938.

Bohužel, zrada v Mnichově znamenala konec Tělocvičné jednoty Františkov. Podařilo se zajistit před Němci nářadí, spisovný materiál a prapor, který se odvezl do Prahy, do Sokola Vršovic. Pomáhali nám sokolové z Vršovic, z Jičína a všude, kde byla sokolská jednota. V roce 1939 – protektorát, dochází rozpuštění ČOS ( České obce sokolské ) a mnoho našich členů přechází do odboje. Někteří členové udržují po celou dobu okupaci spojení mezi členy a dorostem.

Dne 24. července 1945 se koná valná hromada a tělocvičná jednota Sokol Františkov zahajuje svoji činnost. Opět do čela byl zvolen bratr Martin Štryncl . Cvičení se začalo v tělocvičně Na Jeřábu . Všechny složky cvičí 2 x týdně . Pořádají se výlety do okolí a v Bedřichově byla získána rekreační chalupa u přehrady s velkým pozemkem.

V roce 1946 se vrací členský prapor z Vršovic a sním přijela 160 členná výprava. Pořádají se sokolské slavnosti. Jednota pracovala velmi aktivně, měla velkou účast na XI. Všesokolském sletu. Pracovala až do začátku roku 1949 a skončila tím, že celý jednoty odmítl likvidovat některé členy naší jednoty jako nežádoucí republice. Obnovení Tělocvičné Jednoty Sokola Františkov bylo 14.10.1991.